top of page
mta_web.jpg

MTA Alumni

A Középiskolai MTA Alumni Program a mára kutatóvá érett diákok segítségével, egykori alma materükhöz fűződő kapcsolatukra építve viszi közelebb a középiskolás fiatalokhoz a tudományos gondolkodás értékeit tudomány-népszerűsítő előadások és az azokat követő beszélgetések formájában. A 2020 végén kiküldött felhívásra 2022 februárjáig csaknem 1600 kutató jelentkezett, akik szívesen tartanának előadást saját iskolájukban, de a legtöbben más középiskolákban is. Nevük, kutatási témáik és iskolapreferenciáik az alábbi webcímen elérhető felületen láthatók:

https://mtadb.knack.com/kzpiskolai-mta-alumni-program-eladk#kezdlap/

2024-es év

Első program

A Magyar Tudományos Akadémia Alumni programjának keretében a Fenntarthatósági Témahét első napján, 2024. április 22-én iskolánkban tartott előadást dr. Szabó István.

Előadásának címe: Az energia kulcsszerepe az ökológiai fenntarthatóság biztosításában.  A hallgatóság nagy részét azok a diákok alkották, akik a fenntarthatóság tantárgyat iskolánkban tanulják.

Az előadás elején napjaink szélsőséges időjárási eseményeinek bemutatása felkeltette a figyelmet az éghajlatváltozásra és annak következményeire. A fenntarthatóság fogalmának meghatározását követően a fenntartható fejlődési célokról hallottunk. Az előadó kitért a megoldási lehetőségekre is, kiemelve az energiaválságot érintő területet.

Szó esett a túlnépesedés, a víz, a termőföld és a migráció problémáira. Elgondolkodtató volt a kérdés: Van-e kiút? Felmerült a felelősség kérdése is. Interaktív feladatok megoldására is sor került, melyen keresztül a diákcsoportok egymás közti versenyen mérhették össze tudásukat a témában.  A program az előadó és a reál munkaközösség közti szakmai beszélgetéssel zárult.

Köszönjük, hogy eljött hozzánk!

Második program

Dr. Acsády Judit:

A nőkérdés a 20. század különböző korszakaiban Magyarországon

 

A Magyar Tudományos Akadémia Középiskolai Alumni Program következő előadását 2024. április 24-én Dr. Acsády Judit, a HUN-REN Társadalomtudományi Kutatóközpont Szociológiai Intézetének tudományos főmunkatársa tartotta iskolánk klubjában.

 

A hazai feminizmus és az emancipáció folyamatának vizsgálata volt a téma, amelyet az 1. világháború időszakában, a két világháború közti időszakban és az államszocializmus évtizedeiben tekintett végig az előadó. Először a társadalmi emancipáció folyamatát ismerte meg a hallgatóság, nyomon követve azt, hogy a jogfosztottság állapotából indulva hogyan jut el egy csoport a társadalmi integrációig.

 

A téma történelmi áttekintésének első állomását jelentették az 1880-ból származó népszámlálási adatok a női munkavállalókról. Az előadás következő fontos időszaka az 1. világháború volt, amelynek során megfigyelhető volt a nők tömeges munkavállalása. A két világháború közti időszakban elindult ugyan egyfajta visszarendeződés, a nők politikai szerepvállalása mégis ekkor merül fel, és létrejött az első női tömegszervezet, a MANSZ.

 

A következő pont az előadásban arról szólt, hogy az államszocializmusban hogyan próbálták megvalósítani a nők egyenjogúságát. A mai kutatások „részleges emancipációnak” nevezik ezt a helyzetet. Végül a magyarországi nőmozgalmak, nőszervezetek megalakulásának állomásait tekintette végig az előadó, utalva arra az érdekes tényre is, hogy a Feministák Egyesületének férfi tagjai is voltak.

 

Az előadás után egy közvetlen szakmai beszélgetésre került sor a téma iránt érdeklődő kollégákkal.

 

Köszönjük szépen az érdekes előadást!

Harmadik program

Dr. Kelemen Zsolt:

A karboránok mágikus kémiája – A hidegháborús titkoktól napjaink rákterápiájáig

 

A Magyar Tudományos Akadémia Alumni programjának keretében Dr. Kelemen Zsolt a BME Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszékének egyetemi docense tartott előadást 2024. május 13-án a fonyódi Mátyás Király Gimnázium és Kollégiumban. Az előadás hallgatósága zömében a biológia és kémia tantárgyakat emelt óraszámban tanuló, tagozatos diákokból állt.

Az előadás különlegessége abban rejlett, hogy az előadó korábban iskolánkban végezte gimnáziumi tanulmányait, már akkoriban hangsúlyt fektetve a kémiára. Előadását egy rövid összefoglalóval kezdte, amelyben az érettségit követő 20 évének tanulmányi és szakmai eseményeiről hallhattunk. Felhívta a diákok figyelmét a kutató munka lehetőségeire és a nyelvtanulás fontosságára is.

Ismertette a bór felhasználási területeit, majd ezt követően a korai eredményeket elérő tudósokról és felfedezéseikről ejtett szót, amit egy érdekes hidegháborús történettel színesített.  Megismerhettük, milyen problémát jelentett a szóban forgó kémiai anyag tárolása az 1980-as években. Megtudhattuk, milyen jelentőséggel bírt William Lipscomb felfedezése, akit „a boránok szerkezetének kutatásáért” Nobel-díjjal tüntettek ki. Betekintést nyerhettünk a vezető polimerek tulajdonságaiba és felhasználási területeire, kiemelve a rákkutatásban elért lehetőségeket.

Köszönjük, hogy eljött hozzánk!

bottom of page