top of page
Flag of Spain

SPANYOL NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ

Spanyol nyelvi előkészítős diákjaink gimnáziumunkat öt évig látogatják. Az előkészítő évfolyamon heti 18 órában, teljesen kezdő szintről tanuljuk a spanyol nyelvet. A tankönyvi feladatok elvégzése mellett plusz gyakorló feladatokkal is segítjük diákjaink fejlődését, előrehaladását. A képzés során nemcsak a nyelvet (szókincset, nyelvtani szerkezeteket) sajátítjuk el, hanem megismerkedünk a célnyelvi ország kultúrájával is. A diákok lehetőséget kapnak saját kiselőadások, videók készítésére is. Ehhez segítséget nyújt a heti öt órás digitális kultúra tantárgy is.

A képzés célja:

Előrehozott érettségi letétele a 10. évfolyam végén, hogy a diákok utána más, a továbbtanulásukhoz szükséges tantárgyakra is nagyobb hangsúlyt tudjanak fektetni. Ezenkívül a tanórák keretén belül segíteni tudjuk B2-es szintű nyelvvizsgára való felkészülésüket.

Kinek ajánljuk?

Bárkinek, aki nyitott a nyelvtanulásra, más kultúrákra. A nyelvi előkészítő évfolyam magas óraszámával hamarabb eljuthatnak a diákok az érettségi, ill. a nyelvvizsga szintjére, mely továbbtanulásuk során pluszpontot ér. Nem igényel alapismeretet. Szóbeli felvételi beszélgetés során felmérjük a gyerekek motivációját, Spanyolországról való ismereteit, betekintést kapunk jövőbeli terveikbe.

london-taste-of-england-hero.jpg

ANGOL NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ

Kinek ajánljuk?
Olyan diákoknak, akik már tanultak angolul és ezt a tudásukat szeretnék mélyíteni, tökéletesíteni, hogy minél előbb államilag elismert nyelvvizsgát szerezzenek és a legmagasabb szintre jussanak a nyelvből.


A képzésről…
Heti 18 órában tanulhatod a nyelvet – 10 óra a kurzuskönyv feldolgozásával, 4 óra a nyelvvizsgára való felkészítéssel, 4 óra a kommunikációs készséged fejlesztésével foglalkozik. /5 éves képzés 

Egy év befektetése a nyelvtanulásba meghozza a várt eredményt, emelt szintű érettségit tehetsz, felsőfokú nyelvvizsgát szerezhetsz, mindezt korábban, mint a többi diák, és készülhetsz az érettségi többi tantárgyára.

A nyelvtudás, mint eszköz, segít a céljaid elérésében, amihez az alapot az MKG nyújtja.

1200px-Flag_of_the_United_Kingdom.svg.pn

ANGOL TAGOZAT

Kinek ajánljuk?
Ha szeretsz utazni, filmeket nézni a Netflixen, együtt énekelnéd kedvenc dalaid
az előadóval-egyszóval minden angol nyelv iránt érdeklődő diáknak. Az sem baj,
ha még nem tanultál angolul, hiszen ezen a tagozaton indul kezdő csoport, ahol
gyorsan megszerezheted az alapokat.


A képzésről…
Heti 6 órában tanulhatod a nyelvet és készülhetsz fel a közép illetve emelt
szintű érettségire és az államilag elismert nyelvvizsgára. /4 éves képzés


A tanárokról…
Hét elkötelezett, magas szinten képzett, nyitott nyelvtanártól tanulhatsz, akik
tapasztalt vizsgáztatók is, és minden segítséget megadnak, hogy minél
magasabb szintre juss angol nyelvből.
Hogyan tovább?
Egy idegennyelv tudása a 21. században már nem egy cél, hanem ESZKÖZ.
Eszköz, hogy az álmaid megvalósuljanak, hogy olyan felsőoktatási
intézményben tanulj tovább, amit célnak tűztél ki. Ebben segít az angol tagozat
az MKG-ben.

Black and White Library

MAGYAR-TÖRTÉNELEM
ÉS KOMMUNIKÁCIÓ TAGOZAT

A magyar nyelv, az irodalom és a történelem a kötelező érettségi vizsgatárgyak közé tartozik, a leggyakrabban beszámított tantárgyak között szerepelnek a felvételi eljárás során. A diákok írásbeli és szóbeli kommunikációjának fejlesztése is tagozat fontos feladatai közé tartozik.

A képzés célja:

A tagozat segítségével, ahol emelt óraszámban tanulhatják a diákok a magyar és világirodalmat, a történelmet, könnyebben felkészülhetnek az emelt szintű vizsgákra ezekből a tárgyakból. Sikeresebben bejuthatnak a tanulók a tanári szakokra, a bölcsészkarra, a jogi karra, az államigazgatási karra, a közgazdasági és a közszolgálati egyetemre.

Kinek ajánljuk?

Milyen plusz lehetőséget ad a tagozat?

A továbbtanulás mellett a kommunikációs órákon tanultak segítségével a diákok sikeresebben  tudnak  kapcsolatot teremteni az élet bármely területén.

A tanórán kívüli tevékenységi körök is igen változatosak: részt vehetnek a diákok a színjátszókör munkájában, ahol a szereplési lehetőségek magabiztosságot, rutint adnak a nyilvános megnyilatkozásokhoz.

A tanév során tanulmányi versenyeken, tehetségkutatókon,  a nyári szünetben pedig művészeti táborban vehetnek részt a tanulók.

Reichstag Building

NÉMET NYELVI TAGOZAT

A 30 éves múltra visszatekintő német nyelvi tagozat várja mind az előzetes ismeretekkel rendelkező, mind a nyelvet tanulni kezdő diákokat. A nyelvi tagozaton heti 6 órában tanulhatod a németet, így mindennapjaid része lesz ez a világnyelv, ami Európában több mint százmillió ember anyanyelve, az Európai Unió egyik kiemelt nyelve, az EU legerősebb gazdasági erejét képviselő, jelentős mértékben Magyarországon is jelen lévő több száz német cég, vállalat nyelve.

A képzés célja:

A tagozaton biztos nyelvtani alapokat szerezhetsz, több típusú szövegértési feladattal segítjük elő mind az érettségi, mind a nyelvvizsga támasztotta követelmények elsajátítását, színes, változatos hallás gyakorlatok teszik könnyebbé az élő nyelv megértését és alkalmazását, valamint nagy gondot fordítunk a szövegalkotásra, a nyelv kommunikációs területeken való alkalmazásának elősegítésére. E mellett természetesen kiemelt cél a beszédkészség fejlesztése, melyeket szituációs- és szerepjátékokkal, párbeszéd-gyakorlatokkal, prezentációkkal, kiselőadásokkal segítünk elő. Ezen óraszám mellett lehetőség nyílik érdekes országismereti, kulturális témák feldolgozására is.

CÉL a nyelvi tagozaton, hogy a 10. osztály végére eljussunk egy biztos nyelvhasználati szintre, és a 11. évfolyamon előrehozott német nyelvi érettségi vizsgát, valamint nyelvvizsgát tegyenek tanulóink.

A továbbtanulásban is számtalan lehetőség nyílik a tagozaton megszerzett tudás alkalmazására, tovább fejlesztésére:

 • germanisztika szak, német nyelvtanári képzés

 • tanulmányok német nyelvű felsőoktatási intézményekben Európa számos országában

 • tolmácsképzés, szakfordító munkakörök

 • turizmus, vendéglátás, szállodaipar szerteágazó területei

 • közgazdasági egyetemek nemzetközi gazdálkodás szakjai

 • logisztikai szakok, foglalkozások

 • kereskedelmi szakmák

 • autóipar, robotizáció

 • művészeti, programszervező szakterületek

 • marketing, management szakirány

 • egészségügyi szakterület

hogy csak a legfontosabbakat említsük.

A tagozat tanulói részt vesznek a több évtizedes hagyománnyal rendelkező németországi diákcsere programban (Bamberg), az Erasmus+ nemzetközi partnerségi pályázatok kínálta projektekben, és szakmai kirándulások keretében is gyakorolhatják e szép nyelvet (Goethe Intézet, Lenau Egyesület, kirándulások Ausztriába, stb.)

NÉMET NYELVI TAGOZAT

Math and Geometry Tools

MATEMATIKA TAGOZAT

Kinek ajánljuk?

 • reál érdeklődésű tanulóknak

 • aki szívesen foglalkozik matematika feladatok megoldásával

 • aki műszaki, gazdasági vagy természettudományos pályán szeretne továbbtanulni

 • aki elméleti matematikával szeretne foglalkozni

 • aki programozó szeretne lenni.

Mit kínálunk?

 • emelt óraszámú képzés matematikából, heti 5, 5, 6, 6 óra 9.-12. évfolyamokon

 • kiscsoportos foglalkozások

 • ez a tagozat évtizedek óta jelen van a gimnáziumban, felkészült tanárok tanítanak

 • a tanterv az emelt szintű anyagot is tartalmazza

 • angolból is több órád van hetente, mint az alaposztályokban

 • felhasználjuk a logikai játékokat a koncentráció képesség és a logikus gondolkodás fejlesztésére

 • részt vehetsz szakkörön

 • részt vehetsz matematika versenyeken

 • a magas óraszám miatt lehetőség van hosszabb ideig foglalkozni egy témakörrel, több szempontból megvizsgálni a feladatokat, elmélyedni és tovább gondolni a feladatok megoldását

 • lehetőséget biztosítunk egyéni „felfedezésekre”, valamint csoportmunkával együtt gondolkozva juthatunk új ismeretekhez

 • tagozaton sokkal nagyobb esélyed van az emelt szintű matematika érettségire felkészülni, mint akkor, ha csak tizenegyedik osztálytól kezdve jársz fakultációra.

Microscope

BIOLÓGIA-KÉMIA ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNY TAGOZAT

11. évfolyamból fakultációs lehetőségek még:

fizikából, ha a mérnöki, vagy a tanári pálya érdekel, vagy éppen meteorológus szeretnél lenni.

földrajzból, ha a geológus, geográfus vagy a tanári pálya vonz.

Milyen plusz tevékenységek várnak Rád?

sok-sok laboratóriumban eltöltött foglalkozás

terepi vizsgálatok (vízminőség)

egyetemekkel való kapcsolattartás

versenyeken való részvétel

tanulmányi kirándulások , szakmai programok (részvétel a kutatók éjszakáján, együttműködés a Szegedi Tudományos Akadémiával)

Hogyan tovább?

Bejuthatsz az orvos, fogorvos, gyógyszerész, vegyész, biológus, biomérnök szakokra. Vagy lehetsz akár állatorvos, élelmiszeripari mérnök, kertészmérnök, agrármérnök, erdész, környezetvédő, gyógytornász is.

Ha a sport területén szeretnél tovább tanulni, akkor is szükséged lehet biológiai ismeretekre.

Mi segíti a tanulást?

iskolai labor

Tanulói és kutató mikroszkópok

9. és 10. évfolyamon külön csoportban heti 3 kémia és 3 biológia óra

11. és 12. évfolyamon fakultációk választása

Versenyfelkészítés Bónusz Plusz, vagyis amit elérsz még:

logikus gondolkodás

környezettudatos magatartás

egészségtudatosság

bottom of page