top of page

Somogy Polgáraiért Díj

Full Name

MAR. 23, 2023

rdei Barnabás Fonyód város alpolgármestere és a gimnázium volt tanára a Somogy
Megyei Közgyűlés bizottsági tagjaként javaslata alapján Bántó Zsuzsanna Magdolna, a
Mátyás Király Gimnázium nyugalmazott igazgatója, Somogy Polgáraiért Díjban részesült.

Somogy Polgáraiért Díj 2021

Erdei Barnabás Fonyód város alpolgármestere és a gimnázium volt tanára a Somogy
Megyei Közgyűlés bizottsági tagjaként javaslata alapján Bántó Zsuzsanna Magdolna, a
Mátyás Király Gimnázium nyugalmazott igazgatója, Somogy Polgáraiért Díjban részesült.
Az alábbiakban az általa megfogalmazott gondolatok olvashatóak.
Somogy Megye Közgyűlése az idei évben a megye egyik legrangosabb díját, Somogy
Polgáraiért díjat adományozott Bántó Zsuzsannának a Mátyás Király Gimnázium
nyugalmazott igazgatójának. A kitüntető díjat a Közgyűlés azon személyek munkásságának
elismerése céljából adományozza, akik kiemelkedő tevékenységükkel Somogy megye
fejlődését, hírnevének növelését szolgálják, tevékenységükkel kimagasló egyéni és
csoportérdemeket szereznek.
Bántó Zsuzsanna 1978-ban végzett a szegedi József Attila Tudományegyetem
magyar-orosz szakán. Friss diplomásként került Fonyódra és az akkori Karikás Frigyes
Gimnáziumban kezdett tanítani magyar irodalmat, magyar nyelvtant és orosz nyelvet. Akik
ismerik, tudják róla, hogy már kezdő tanárként is színes óravezetés, a következetesség,
igényesség a gyermekközpontú gondolkodás jellemezte munkáját. Volt szaktanár,
osztályfőnök, munkaközösség-vezető és az iskola kulturális életének központi szereplője is.
Tanítványai örömére, igazgatóvá választása után sem vált meg a katedrától, mert azon felül,
hogy szeretett tanítani, fontosnak tartotta a folyamatos, közvetlen kapcsolatot a diáksággal.
Pedagógusi ars poeticáját mi sem jellemezhetné jobban, mint azok a szavak, amelyeket a
vele való beszélgetések, interjúk során oly sokszor hallhatunk tőle: „ A tanári pályán sok
dolgot kell szem előtt tartani, de a legfontosabb mindig a gyerekek érdeke….” Elődei
eredményes munkáját folytatva, de egyedi vezetői felfogásban, új típusú menedzser
szemléletet meghonosítva irányította 25 éven keresztül az egész Somogy Megyében méltán
híres fonyódi középiskolát. Intézményvezetői tevékenysége alatt a gimnázium rangot
szerzett magának Fonyód városában és a környező településeken. A Mátyás Király
Gimnázium városunk szellemi műhelyévé, tudást és műveltséget kisugárzó központjává vált.
Bántó Zsuzsannának a negyed századig tartó töretlenül magas színvonalon folytatott vezetői
tevékenysége folytán a gimnázium egész Somogy Megye kulturális és sportéletében fontos
szerepet játszik. Az iskola Bántó Zsuzsanna által meghatározott értékei: tudományosság-
emberközpontúság- művészpártoló és alkotó tevékenység-sportszeretet-hagyományos
értéktisztelet. 1978-tól 25 éven át aktív szervezője volt a tavaszi városi ünnepségekhez
kapcsolódó Fonyódi Helikon elnevezésű költő és olvasótalálkozónak. Az akkori irodalmi élet
jeles képviselői közül Fonyódhoz, a Balatonhoz és Somogyhoz kötődő költőket, írókat,
szerkesztőket és művészeket ismerhetett meg a lakósság. Bántó Zsuzsanna 25 éven
keresztül mentora, igazgatóként háziasszonya volt ennek a városi rendezvénynek. Hozzáértő
és művészetpártoló attitűdje miatt szívesen kérték és kérik fel a mai napig kiállítások
megnyitására. A szintén fonyódi Ottófy házaspárral együtt elsőként szervezett rendezvényt
a Magyar Kultúra Napja alkalmából.
2014-ben ünnepelte Fonyód városa, várossá avatásának 25. évfordulóját. Ebben az évben
Fonyód Város Önkormányzatának képviselő testülete, Fonyód város fejlődése és

gyarapodása érdekében az elmúlt 25 évben kifejtett áldozatos és eredményes tevékenysége
elismerése és köszöneteként, kitüntetésben részesítette.
Az iskolai nevelés-oktatás, a hagyományápolás, értékőrzés, gyermekek harmonikus
személyiségformálásában végzett kiemelkedő tevékenységért 2003-ban Németh László
díjban részesült.
2018-ban Fonyód városa, Fonyód Polgáraiért Díjban részesítette.

bottom of page