top of page

Mátyás Király Gimnáziumért
Alapítvány

matyas_fej.jpg

Cím: 8640 Fonyód, Hunyadi J. u. 3.
Adószám: 
19196796-1-14

(1) Az Alapítvány célja minden olyan kezdeményezés támogatása, amely az oktatás-nevelés színvonalát és a tanári kar, valamint a hallgatók erkölcsi és anyagi megbecsülését célozza. Ezen belül különösen az oktatástechnikai eszközök gyarapítása, szakmai oktatás támogatása, a nyelvi képzés ösztönzése, tanárok speciális képzésének támogatása, a tanulók számára tanulmányi versenyek kiírása és díjazása, külföldi nyelvi tanulmányutak és egyes személyek, illetve kollektívák (osztályközösségek) anyagi támogatása, különösképpen a 4. évfolyamon. Az Alapítvány mind a tanulóknak, mind a tanároknak folyósíthat ösztöndíjat. Ezen célok megvalósításakor az Alapítvány köteles mindig nyilvánosan eljárni és adott esetben együttműködni más szervezetekkel, alapítványokkal. 

(2) Az Alapítvány a céljainak megfelelően a középfokú oktatás korszerűbb feltételeit, körülményeit hivatott biztosítani, mely Magyarország Alaptörvényének XI. cikk (2) bekezdése alapján, valamint a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2.§-ának (1) bekezdése alapján az állam közszolgálati feladatát képező középfokú oktatáshoz kapcsolódó közhasznú tevékenység. Az Alapítvány kulturális tevékenysége a Mötv. 13.§-a (1) bekezdésének 7. pontjában rögzített kulturális szolgáltatás, mint közfeladat ellátásához kapcsolódó közhasznú tevékenység. 

bottom of page